top of page
slayer1_edited.jpg

תאריך: 2017

נושא: ציור

אמן: אדו ג'המל (אמריקאי, יליד 1967) כותרת: הקוטלת

בינוני: ציורי טקסטיל ונצנצים על השלדה

מידות:

198.12 x 91.44 x 3.81 ס"מ

מצב: מעולה. אין ליקויים גלויים

חתימה: במסגרת מלבן, חתום משמאל למטה: אדו ג'המל, שנת 2017, מימין למלבן, מעל החתימה; LV בצד ימין של המלבן, תחת חתימה

Adu-CdMCC.jpg
bottom of page