top of page

אוסף השבטים

tribe_edited.jpg

אוסף השבטים נוצר בכבוד לאריכות החיים של האמנים הראשונים שהשתמשו בפיסול כאמצעי תקשורת. זו הפרשנות שלי למאה ה 21 שבה התקשורת נוצצת והמסגרות בהן השתמשתי מחדש בתהליך האלקטרומגנטי כדי לסיים את הפרטים.

IMG_1896.JPG

כמובן שיצרתי את הבקבוקים לראשונה, שנתיים לפני התפתחות הצבעים. הם מייצגים את אחד הרישומים הרבים הגאים שיצרתי ... הנה, אני נותן ל- DNA שלי (אבות אבות) לעזור לי ביצירה. אני מאמין שכל מה שאנחנו היום אינו אלא ייצוג של מי ומאיפה אנו מגיעים.

IMG_2200.JPG
tribe2.JPG
tribe1.JPG
IMG_2770 (4).JPG
IMG_2761.JPG
bottom of page