top of page
ali.JPG

תאריך: 2019 אובייקט: ציור

אמן: אדו ג'המל (אמריקאי, יליד 1967)

כותרת: ה- Gr8est (עלי)

בינוני: שמן

מידות:

274.32 x 198.12 x 8.89 ס"מ

מצב: מעולה. אין ליקויים גלויים

חתימה: במסגרת מלבנית, חתומה משמאל תחתון: אדו ג'המל, שנת 2019, מימין למלבן, מעל החתימה; LV בצד ימין של המלבן, תחת חתימה

ali-adu.JPG
bottom of page